برای تشکیل یک پارچه

از لایه نر و متشکل از نخ

و الیاف طبیعی یا مصنوعی

میگویند که تنوع پارچه ها

به نوع نخ یا الیاف و ساختار

پارچه چه بستگی دارد

روش های متنوع برای

بافت پارچه وجود دارد

مانند بافت تاری و پودی

بافت حلقوی کش بافی

قلاب بافی و گره زدن میباشد

که مواد مصرفی نوع آن

تغییر می کند مانند

پنبه های پشمی و ابریشمی

اولین پارچه در سال ۱۹۰۰

پیش از میلاد در آسیای جنوبی

توسط تمدن دره سند

بافته شد هرکس برای

خودش طرح‌ها و مدل‌های

که از جنس که میخواهد

استفاده می کند پارچه های

تنظیف در شرکت های

خدماتی صنعتی عمومی

خانگی رستورانها کارواش ها

و.. جمله مصرف کنندگان

پارچه تنظیف می‌باشند

پارچه های تنظیف انواع مختلفی دارد

و کاربردهای متنوعی دارد

که شما در این زمینه آشنایی

کافی نداشته باشی یکی

از مهمترین شاخه های

که در زمینه پوشاک و

نساجی کسانی که در

این کار فعال هستند و

نقل صحبت های آنها

می‌باشد پارچه مشتقات می باشد

پارچه تنظیف برای استفاده

در گلخانه ها استفاده می‌شوند

مانند عایق بندی لوله ها

موتورخانه ها نظافت سریع

‌البته آسان ساختمان

مصرفی بسیار کاربرد دارد

وقتی که شما در این صنعت تولید

پارچه رو میبری مطلع می شوند

این صنعت دارای فنون

و اصول سختی است

تولید این پارچه تشکیل دو

مواد نخ و پارچه  این دو

جنس مختلف

به یک نسبت جذب رنگ ندارند

نخ و پارچه یک بار رنگ

رزی میشوند یا میگن

رنگرزی یک حمامه

کافی است ولی الیاف

مصنوعی با یک حمامه

رنگ چندانی نخواهد

گرفت و باید رنگرزی

دو حمامه صورت بگیرد

پنبه رنگ کامل میگیرد

ولی پلی استر کامل

رنگ جذب نمیکند

پس نتیجه میگیریم که

نخ و پارچه چه ترکیب به

صورت یک حمام رنگ

میشود رنگ شان  ملانژ

می‌شود و اگر فکر می‌کنید

که پارچه ملانژ گران‌تر یا

قیمت دیگر نگاه است

به جز سفید کامل

در اشتباه هستید